Khánh Hòa: Hoàn thiện quy trình canh tác, bảo quản 3 giống xoài: cát Hòa Lộc, Úc, Canh Nông tại huyện Cam Lâm

.

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nghiệm thu kết quả đề tài cấp tỉnh “Hoàn thiện quy trình canh tác, bảo quản 3 giống xoài: cát Hòa Lộc, Úc, Canh Nông tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa” do Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ là đơn vị chủ trì thực hiện, TS Hồ Huy Cường làm chủ nhiệm đề tài.


Đề tài tập trung vào 3 mục tiêu chính, cụ thể: Đánh giá được tiềm năng và hạn chế trong chuỗi sản xuất và giá trị của cây xoài ở huyện Cam Lâm; Hoàn thiện được quy trình canh tác và sơ chế bảo quản 3 giống xoài Úc, cát Hòa Lộc và Canh Nông theo hướng nâng cao năng xuất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại, hiệu quả kinh tế và thích hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Cam Lâm; Xây dựng được mô hình canh tác giống xoài Úc, cát Hòa Lộc và Canh Nông theo hướng nâng cao năng xuất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế.

Kết quả đạt được của đề tài cho thấy được hiệu quả việc canh tác, sơ chế, bảo quản xoài theo hướng VietGap mang lại hiệu quả kinh tế cao, an toàn cho sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng. Áp dụng các biện pháp canh tác tổng hợp, bón phân, chăm sóc hợp lý cũng hạn chế sâu bệnh hại, qua đó giảm lượng thuốc BVTV so với phương thức canh tác cũ của bà con nông dân từ 30% - 40%. Đề tài cũng đã xây dựng được quy trình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài cát Hòa Lộc và Úc ở huyện Cam Lâm đạt năng suất cao, tỷ lệ thành phẩm trên 70%, chất lượng tốt, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế.


Nguồn: khoahocphattrien.vn